Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

9-10 d’octubre | AI & BIG DATA