Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

7 de març – Empresa’nt – Claus per fer créixer la teva organització