Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

6 de juliol – Estem preparats a Catalunya per a l’impacte de la IA?