Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

5 d’octubre – Congrés de Competències Digitals