Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

5 de novembre | Smart City 2024