Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

31 de gener al 9 de febrer 2023 – Brokerage Event a l’IOT Solutions World Congress