Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

31 de gener a 3 de febrer 2023 – Integrated Systems Europe