Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

29 d’abril – Next Generation EU: Fons europeus per a la transformació digital i ecològica