Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

28 de juny – Revisió de les perspectives econòmiques per al 2023