Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

27 de setembre – Presentació de la missió Hannover Messe 2020 per a empreses tecnològiques