Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

27 de maig – La digitalització de les empreses