Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

25 i 26 d’octubre – European Blockchain Convention