Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

25 d’octubre – Nit de l’Empresari 2022