Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

24 de març – Congrés de Competències Digitals