Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

23 d’abril – Debat en línia: la UE fa prou amb la IA?