Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

23 a 27 d’octubre – Setmana de la Internacionalització 2023