Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

22 de març – Presentació de la missió a la fira Hannover Messe 2022