Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

20 de setembre – Next Generation EU: Presentació del programa Kit Digital