Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

20 de juliol – Exponential Day #5