Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

20 de gener 2022 – Presenta les teves solucions a l’Open Innovation Challenge del MWC/4YFN 2022