Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

2 de febrer – Oportunitats i reptes en les TIC en sis mercats internacionals