Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

17 de maig – Cicle de seminaris per conèixer les principals consideracions ètiques i socials de la IA