Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

15 d’octubre – Crosssectorial TIC – Distribució Organitzada