Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

14 de març – Presentació del Mapa de Tendències 2019