Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

14 de desembre – Visita al Centre Logístic de Mercadona