Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

14 de desembre – 12×12 Congress: El futur digital de Catalunya