Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

13 de setembre – Kit Digital | Ajudes econòmiques a la digitalització de les pimes