Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

13 d’abril – Jornada intel·ligència artificial. Tecnologia i societat