Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

11 de gener – Tancament fiscal 2020 i novetats fiscals per al 2021