Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

10 de novembre – Impacte de la transformació digital en diverses indústries i aplicacions