Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

10 de juliol – Presentació de la missió d’innovació a Israel 2023