Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

10 clústers i entitats catalanes capten 3,7MEUR de finançament europeu