Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

27 de febrer – El Blockchain i la seva aplicació en el futur