Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya
CatalanEnglishFrenchGermanSpanish

Retirada i gestió dels RAEE generats pels associats a les seves empreses.

Conveni amb European Recycling Platform (ERP)

European Recycling PlatformL’ASEITEC té signat un conveni amb l’empresa European Recycling Platform (ERP) per a la retirada i gestió dels RAEE generats pels associats a les seves empreses.

ERP ha designat a l’empresa GEODIS per gestionar totes les activitats operatives de les recollides dels RAEE.

Condicions per a la recollida dels RAEE

L’empresa ERP durà terme la gestió dels RAEE sense cap cost pels associats de l’ASEITEC en les següents condicions:
 • Si la quantitat a retirar és superior a 600 quilograms ó 4 metres cúbics, sota petició de l’associat.
 • Si la quantitat a retirar és inferior a 600 quilograms o 4 metres cúbics, el servei es realitzarà dintre de les rutes de retirada que tingui establertes ERP. Almenys es realitzarà una retirada trimestral a cada associat (sempre que tingui material per retirar).

Emmagatzematge dels RAEE

Si fos necessari el subministrament per part de ERP de contenidors per al condicionament i emmagatzematge dels RAEE a retirar, es subministraran gàbies de 1 ó 2 metres cúbics, el cost del les quals serà:
 • Si les gàbies es deixen durant més de 4 dies en les instal·lacions de l’associat, es facturaran 20 €/mes per gàbia en concepte de lloguer de les mateixes.
 • Si les gàbies resten menys de 4 dies a les instal·lacions de l’empresa, no hi haurà cap cost addicional per la seva utilització.
Aquestes gàbies seran facturades per GEODIS trimestralment.

Condicionament del RAEE

Les empreses duran un correcte condicionament dels RAEE a gestionar, d’acord amb les següents premisses:
 • Els grans aparells s’emmagatzemaran en posició vertical.
 • Els petits aparells i els aparells que continguin tubs catòdics (televisors, monitors, etc.) es condicionaran en palets de 80 x 120 cm en planta o en gàbies.
 • Els palets, una vegada carregats, seran retractilats.
 • El pes de cada palet no podrà excedir els 250 kg i la seva alçada els 1,5 metres.
 • La ubicació dels grans aparells i els palets permetran l’accés dels elements de càrrega.
reciclaje

En el moment de la recollida les empreses garantiran:

 • Que els grans aparells i els palets amb els RAEE estaran correctament condicionats i situats en una zona accessible.
 • Que una persona autoritzada estarà disponible per signar els documents de seguiment dels RAEE, quedant-se amb la seva còpia corresponent.
 • Que en el cas d’edificis o oficines, el material estarà ubicat en zones de fàcil accés i en cas d’estar situat en soterranis o pisos superiors, el material estarà proper a un ascensor perquè el personal enviat per GEODIS pugui fer la recollida amb facilitat.
reciclaje

Vols demanar el servei?

Per demanar les recollides d’aparells només cal que emplenis aquesta fitxa, i l’enviïs al correu electrònic: aseitec@cecot.org.

Per a qualsevol consulta al respecte, pots posar-te en contacte amb la secretaria de l’Aseitec, telèfon 902 93 05 11, o bé al correu electrònic: aseitec@cecot.org

ASEITEC, estem amb la tu i la teva empresa

Contacta amb nosaltres