Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya
CatalanEnglishFrenchGermanSpanish

Assegurances específiques pel sector TIC

Col·laboració amb l'empresa HOYA

L’ASEITEC manté un acord de col·laboració amb l’empresa HOYA, Corredoria d’Assegurances, que promou una assegurança específica per cobrir les necessitats de les empreses associades. Es tracta d’una assegurança de responsabilitat civil professional amb unes cobertures específiques per al sector TIC.
Aquesta assegurança té una rebaixa del 10% sobre la millor tarifa de l’asseguradora concertada per donar cobertura.

Hoya ha dissenyat una assegurança específica per a cobrir les necessitats de les empreses que formen part de l’Aseitec.

 • Distribuïdors i dissenyadors de software
 • Proveïdors de serveis d’Internet
 • Creadors de pàgines web
 • Companyies de Outsourcing
 • Empreses d’assessorament informàtic general
 • Empreses de processament de dades
 • Empreses de disseny de jocs electrònics i Training.

S’ofereix una assegurança de responsabilitat civil professional amb unes cobertures específiques per al sector informàtic:

 • Indemnització per danys i perjudicis derivats d’actes professionals incorrectes.
 • Indemnització derivada d’errors de productes tecnològics
 • Despeses de defensa
 • Despeses de restitució de la imatge
 • Constitució de finances civils i penals
 • Pèrdua i restauració de registres informàtics
 • Indemnització a tercers per infidelitat dels treballadors
 • Indemnització per intromissió o danys a la reputació i per infracció de propietat intel·lectual
 • Compensació per assistència a judici
 • Cobertura automàtica per a noves filials
 • Despesa per assistència psicològica
 • Període informatiu

ASEITEC, estem amb la tu i la teva empresa

Contacta amb nosaltres